Palmabrege en gemaal te Wergea

  • Naam project: Nieuwbouw brug en gemaal, en aanleggen vaarweg Warga (Wergea)
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Periode: 2008 - 2009

De Boer & De Groot b.v. heeft in samenwerking met Jansma Drachten en Gebr. Dekker Infra het werk ‘Realisatie omleiding Wergea’ aangenomen. 

Voor dit project hebben we verder de volgende werkzaamheden uit mogen voeren:

  • Het doen van circa 250.000 m3 grondwerk (in natte en droge) en het aanbrengen van zinkers, duikers en riolering;
  • Aanbrengen van elementen- en asfaltverhardingen;
  • De levering en het aanbrengen van circa 25.000 m2 kraagstukken, circa 9500 ton steenbestorting en rietstekken;
  • Het leveren en aanbrengen van circa 1075 m1 stalen damwand en 489 m1 houten damwanden en beschoeiingen;
  • De uitvoering van betonwerk ten behoeve van de onderbouw van een basculebrug, inclusief het maken van een compleet bedieningsgebouw en geleidewerken;
  • Het uitvoeren van betonwerk ten behoeve van de bouw van een poldergemaal, evenals het aanbrengen van een elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie. Gedurende dit proces is er gebruik gemaakt van tijdelijke bemalingen.

 

Categorieën
Betonbouw Bruggen Damwanden en beschoeiing Gemalen en stuwen

Meer projecten