Reconstructie 'De Blink' Uithuizen

  • Naam project: Reconstructie de Blink Uithuizen
  • Opdrachtgever: Avitec Infra en Milieu b.v.
  • Aanneemsom: € 1.500.000,-
  • Periode: november 2018 - november 2019

De Boer & De Groot civiele werken is in november 2018 gestart met de engineering voor het project 'De Blink' te Uithuizen. In het kader van de leefbaarheid wilde gemeente Eemsmond het winkelgebied rondom het plein ‘De Blink’ in het centrum van Uithuizen een impuls geven. Hiervoor is er een plan uitgewerkt waarbij open water teruggebracht kon worden op De Blink. In opdracht van hoofdaannemer Avitec Infra & Milieu N.V. (voorheen Hoornstra Aannemingsmaatschappij N.V.) verzorgde De Boer & De Groot de realisatie van de beton- en houtconstructies, evenals het aanbrengen van de stalen damwanden. Avitec voerde alle rioleringswerkzaamheden en het straat- en grondwerk uit. 

Het reconstructieproject werd in drie fases uitgevoerd. Fase één betrof het plaatsen van circa 200 meter stalen damwand in de havenkom. Deze is voorzien van een voormetseling in een kubbestijlen-wand en afgewerkt met hardstenen deksloven. Verankering van de damwanden heeft plaatsgevonden middels klapankers. In de havenkom is er tevens een houten steigerconstructie inclusief trapsecties door De Boer & De Groot gerealiseerd.
Fase twee omvatte het slopen van de bestaande duikerbrug en bouwen van nieuwe verkeersbrug “De Snik”. Deze brug is gefundeerd op stalen damwanden en boorpalen, waarvan verankering heeft plaatsgevonden middels groutinjectieankers. Het brugdek is van beton en voorzien van sierhekwerken. De derde fase van het project bestond uit het bouwen van de nieuwe brug “De Blink”, welke lijkt op brug "De Snik". De Boer & De Groot is na de engineeringsfase begin 2019 op locatie met de werkzaamheden van start gegaan. 

 

Categorieën
Betonbouw Bruggen Damwanden en beschoeiing Steigers

Meer projecten