Renovatie aanmeervoorziening Zuiderzeemuseum

  • Naam project: Vervangen aanmeervoorzieningen pont Zuiderzeemuseum, locatie Werkhaven
  • Opdrachtgever: Zuiderzeemuseum
  • Aanneemsom: €211.089,-
  • Periode: oktober 2018 - juni 2019

In opdracht van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen was De Boer & De Groot civiele werken in februari 2019 gestart met de renovatie van de aanmeervoorziening van het museum. De twee toegangsbruggen inclusief bewegingswerk zijn daar gerenoveerd. Het bestaande staalwerk op de aanmeervoorzieningen is volledig gedemonteerd en opnieuw thermisch verzinkt zodat dit later kon worden hergebruikt. Ook is er een loopsteiger van 15m1 vervangen en twee nieuwe steigers ten behoeve van museumboten op rust gerealiseerd. 

Voor het renoveren van onder andere enkele aanvaarbokken, fuikconstructies en meerstoelen zijn de basralocuspalen getrokken, schoongemaakt, omgedraaid en weer opnieuw aangebracht. Een succesvolle manier van hergebruik die wij al jarenlang toepassen en welke tevens past in de huidige ontwikkelingen naar een circulaire economie.

 

Categorieën
Remming- en geleidewerken Steigers

Meer projecten