Renovatie en onderhoud veerhavens Waddenzee

(Momenteel in uitvoering)

  • Naam project: Onderhoudscontract veerhavens
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Periode: 2021 - 2029

Het nieuwe contract voor onderhoud en renovatie van de veerhavens aan de Waddenzee is gegund aan de aannemerscombinatie SPIE Nederland en De Boer & De Groot civiele werken. Per 1 juli 2021 gaat het contract met opdrachtgever Rijkswaterstaat in voor een periode van ruim 8 jaar (tot eind 2029), met de mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar.

Wat gaan we doen

In de periode van 2021 tot en met 2025 wordt groot onderhoud uitgevoerd in bijna alle veerhavens aan de Waddenzee, met uitzondering van de havens van Texel en Den Helder. Bestrating, hekwerken en verlichting worden vervangen en de beweegbare delen van de auto-en voetgangersbruggen worden (onder andere) gereviseerd. Ook het vernieuwen van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties behoort tot de werkzaamheden. In de haven van Holwerd en Terschelling worden enkele damwanden gerenoveerd. Zodra de uitvoering van het groot onderhoud gereed is vangt de meerjarige onderhoudsperiode van de havens aan.

Dienstregeling Waddeneilanden

De dienstregeling van en naar de Waddeneilanden zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Passagiers worden via diverse kanalen geïnformeerd over welke werkzaamheden er op welk moment plaatsvinden. 

Meer informatie over het project en de werkzaamheden vind je op de website van Rijkswaterstaat, of volg de werkzaamheden via de BouwApp.

 

Categorieën
Damwanden en beschoeiing Engineering, ontwerp en advies Onderhoud en renovatiewerk Staalbouw

Meer projecten