Renovatie Warrebrug Tijnje

  • Naam project: Renovatie Warrebrug te Tijnje
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Aanneemsom: € 1.683.000,-
  • Periode: november 2017 - juli 2018

Tijdens de aanbesteding voor het renoveren van de Warrebrug nabij Tijnje (in de gemeente Opsterland) van de Provincie Fryslân in 2017, bleek De Boer & De Groot de laagste inschrijver voor dit project. In het kader van het Meerjaren Programma Kunstwerken heeft de provincie Fryslân de Warrebrug opnieuw berekend op de constructieve veiligheid. Uit de nieuwe berekening bleek dat de brug niet voldeed aan de geldende normen met betrekking tot de verkeersintensiteit en de belastingen. Daarom werd er voor gekozen om de brug grondig te laten renoveren door de bovenbouw te vervangen en de onderbouw uit te breiden.

Voor De Boer & De Groot omvatte dit project onder andere de volgende voorbereidende werkzaamheden: het verwijderen van de terreininrichting, het slopen van de betonconstructies en het verwijderen van de waterbouwkundige en elektrotechnische installaties. Hierna kon er verder worden gegaan met het grondwerk. Er zijn vervolgens funderingspalen, damwandconstructies, betonconstructies en staalconstructies aangebracht. Ook zijn de W&E installaties uitgevoerd en remmingwerken aangebracht, maar ook verhardingswerkzaamheden uitgevoerd.

In het najaar van 2017 werd op locatie gestart met de werkzaamheden, waarna in het voorjaar van 2018 het project kon worden afgerond.

 

Categorieën
Betonbouw Bruggen

Meer projecten