Sloop en herinrichting Zwettebrug

  • Naam project: Sloop en herinrichting Zwettebrug
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Aanneemsom: € 4.048.000,-
  • Periode: juni 2017 - april 2018

In juni van het jaar 2017 waren de eerste (voorbereidende) werkzaamheden voor het project ‘sloop en herinrichting Zwettebrug’ in Leeuwarden van start gegaan. Dit in opdracht van de provincie Fryslan. De Zwettebrug werd sinds de komst van de Haak om Leeuwarden (2014) niet meer gebruikt. In het tracébesluit van 2010 is bepaald dat de brug geheel opgeruimd wordt. De beide beweegbare delen zijn in het najaar van 2016 reeds verwijderd. De Boer & De Groot civiele werken b.v. was de hoofdaannemer van dit omvangrijke project, en heeft in samenwerking met Antea Group, Nauta Heeg  en Reef Infra uitvoering gegeven aan de diverse werkzaamheden.

De Zwettebrug is gesloopt tot circa 3m1 boven het waterpeil. Daarnaast hebben we de bestaande houten remming- en geleidewerken vervangen door geleidewerken van staal, en de verhardingen van de op- en afrit van de brug verwijderd. De bijbehorende grondlichamen zijn daarbij afgegraven waarbij circa 50.000 m3 grond vrij is gekomen. Tevens is ook de oude toegangsweg “Vrijbaan” gesloopt. Aansluitend heeft de (her)inrichting van de terreinen plaatsgevonden, inclusief het herstellen van de waterhuishouding, aanleg van nieuwe watergangen, duikers en infiltratiesystemen. De bestaande kruising tussen de Newtonlaan en James Wattstraat is ook gereconstrueerd. Het project is rond april 2018 opgeleverd.

De sloop van de Zwettebrug is onderdeel van het project Leeuwarden Vrijbaan.

 

 

Categorieën
Betonbouw Engineering, ontwerp en advies Remming- en geleidewerken Staalbouw

Meer projecten