Veiligheidsconstructie Brug 80 Amsterdam

  • Naam project: Herstellen calamiteiten brug 80 Entrepot
  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
  • Aanneemsom: € 339.000,-
  • Periode: juni 2020 - november 2020

Het brugdek van de rijksmonumentale 'Brug 80' (1903) over de Entrepotdoksluis in het centrum van Amsterdam is in de zomer van 2020 door De Boer & De Groot voorzien van een tijdelijke veiligheidsconstructie. Uit een eerdere constructieve beoordeling bleek onder andere dat de langsliggers en oplegbalken van het stalen val dusdanig aan corrosie onderhevig waren dat het treffen van maatregelen noodzakelijk was. 

Wat is er gebeurd

In bouwteamverband is door De Boer & De Groot samen met de Gemeente Amsterdam een tijdelijke veiligheidsconstructie ontworpen. Randvoorwaarde hierbij was dat het zijaanzicht van de stalen brug ongewijzigd bleef. Uiteindelijk is gekomen tot een ontwerp van een constructie waarbij het middelste gedeelte van het val is verwijderd en is vervangen voor een nieuwe middenstuk. De bestaande voetpaden zijn hierbij gehandhaafd, mede vanwege de monumentale status. 
Het nieuwe middenstuk van circa 16 bij 3 meter is gemaakt in de staalhal van De Boer & De Groot, en is na conservering in zijn geheel op zijn plek gehesen en gemonteerd. De sluishoofden zijn vooraf geschikt gemaakt voor het opleggen van het nieuwe val. Het val wat is verwijderd blijft wegens de monumentale status behouden zodat deze kan worden teruggeplaatst wanneer de brug in zijn geheel wordt gerenoveerd. 

Entrepotdok

Brug 80 is ontworpen door (destijds) gemeenteambtenaar Wichert Arend de Graaf. Dit ontwerp behoort tot zijn eerste generatie ophaalbruggen waar op dit moment nog zeer weinig van over zijn. De brug gaf vroeger toegang tot het Entrepotdok, een binnenhaven waar geïmporteerde goederen werden opgeslagen totdat de invoerrechten waren betaald. Vandaag de dag wordt de brug niet meer bediend en is alleen doorvaart mogelijk voor de scheepvaart met een doorvaarthoogte tot 3.04 meter. 

 

Categorieën
Bouwteam Bruggen Engineering, ontwerp en advies Staalbouw

Meer projecten