Vervangen 5 remming- en geleidewerken Friesland

  • Naam project: Vervangen remmingen Noordoost - Friesland
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Periode: september 2017- april 2018

De Boer & De Groot heeft in opdracht van de Provincie Friesland werkzaamheden uitgevoerd omtrent het vervangen van remming- en geleidewerken op drie verschillende locaties in Noordoost-Friesland. Dit betrof de werken bij Brug Engwierum ter hoogte van Engwierum, Brug Klaarkamp nabij Sibrandahus en de remming- en geleidewerken bij de Willem Lorésluis nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Bij deze laatste locatie zijn er tevens looppaden aangebracht ten behoeve van de wachtplaatsen.
In Zuidwest-Friesland hebben wij tevens de remming- en geleidewerken van brug Oldelamer t.h.v. Oldelamer en de Oldetrijnsterbrug nabij Nijetrijne vervangen. Dit project was in onderaanneming van Jelle Bijlsma BV, welke de uitvoering op deze twee locaties van de Provincie Friesland als opdracht heeft ontvangen. 

In de staalhal van De Boer & De Groot heeft de productie van alle manchetten plaatsgevonden, welke uiteindelijk voorzien zijn van kunststof gordingen. Tegen het einde van het recreatief vaarseizoen 2017 is op de eerste locatie gestart met de werkzaamheden. Uiteindellijk was het project in begin april 2018 gereed. 

 

Categorieën
Remming- en geleidewerken Staalbouw

Meer projecten