Vervangen brug Baard

  • Naam project: Dekemabrêge Baard
  • Opdrachtgever: Provincie Fryslân
  • Periode: augustus 2020 - juli 2021

Van de Provincie Fryslân heeft De Boer & De Groot de opdracht ontvangen voor het vervangen van een basculebrug in het Friese dorp Baard, gelegen ten zuidwesten van de stad Leeuwarden. De huidige brug stamde uit circa 1930 en voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Daarom is besloten de gehele brug te vervangen.

Wat hebben we gedaan?

Door de provincie Fryslân is in samenspraak met bewoners een nieuwe brug ontworpen. Dit betreft een historisch vormgegeven stalen ophaalbrug. De bestaande basculebrug is dan ook volledig gesloopt. Voor de nieuwe brugfundatie is er divers betonwerk en metselwerk uitgevoerd. Naast de realisatie en plaatsing van een nieuw stalen beweegbaar brugdek zijn er ook nieuwe houten- en stalen damwanden aangebracht. Tevens behoorde het aanbrengen van de W&E installaties tot de werkzaamheden.

De eerste voorbereidende werkzaamheden op locatie zijn in augustus 2020 van start gegaan. Vanaf het najaar was de brug gestremd voor alle verkeer. Fiets- en voetgangers konden gebruik maken van een tijdelijke hulpbrug en voor het overige verkeer werd een omleidingsroute ingesteld. Voor het vaarverkeer was er tevens geen doorgang mogelijk. 

Flapbrug

Voor 1930 was op de plek van de huidige basculebrug ook een ophaalbrug aanwezig. Deze werd destijds de flapbrug genoemd. De brug heeft tot op de dag van vandaag een belangrijke functie met betrekking tot de bereikbaarheid vanuit Franeker en Leeuwarden waarbij de brugbediening wordt uitgevoerd door de beheerders van het naastgelegen café. Voor het ontwerp van de nieuwe ophaalbrug is de Franekerpoortsbrug uit Harlingen als voorbeeld gebruikt. Middels een stemming onder de inwoners van het dorp krijgt de nieuwe brug ook een nieuwe naam: Dekemabrêge. 

 

Categorieƫn
Bruggen

Meer projecten