Vervangen kademuur Kimswerd

  • Naam project: Reconstructie kade Kimswerd
  • Opdrachtgever: Gemeente Wûnseradiel
  • Periode: april 2010 - oktober 2010

Gedurende dit project hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:

  • Engineering en voorbereiding;
  • Drukken stalen damwanden;
  • Trillingvrij aanbrengen groutankers;
  • Bestaande kademuren inclusief funderingen slopen;
  • Aanbrengen prefab betonnen elementen;
  • Vervangen deel van het hoofdriool en herinrichting wegverhardingen.

 

 

Categorieën
Betonbouw Damwanden en beschoeiing Kademuren

Meer projecten