Zuidelijke aanlanding IJpleinveer Amsterdam

  • Naam project: Zuidelijke aanlanding IJpleinveer
  • Opdrachtgever: GVB Veren b.v.
  • Periode: Mei 2021 - Februari 2022

Van GVB Veren b.v. heeft De Boer & De Groot de opdracht ontvangen tot de bouw van een nieuw aanlanding voor de veerponten van GVB te Amsterdam. Deze nieuwe aanlanding is gebouwd aan De Ruiterkade Oost, nabij het Centraal Station, en is bestemd voor de veerponten van lijn 902 die varen tussen het IJplein en het Centraal station.

Wat hebben we gedaan

Na de voorbereidende fase is in januari 2021 gestart op locatie met de bouw van de zijdelings opsluitconstructie van het nieuwe aanlandingsponton. Hiervoor zijn vier stalen buispalen aangebracht waartussen stalen damwand is geplaatst. Vervolgens is in een volgende fase het nieuwe ponton van 32 x 12 m1 tussen de opsluitconstructie geinstallleerd. Aansluitend zijn stalen remmingwerken geplaatst. 

Verplaatsing IJpleinveer

De komende jaren worden er grotere veerponten door GVB in de vaart genomen. Hiermee kan de groei van het aantal reizigers worden opgevangen. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt tevens de dienstregeling van het veer geïntensiveerd. Door de aanlanding van lijn 902 een stuk te verplaatsen naar De Ruijterkade Oost onstaat er een snellere verbinding met de binnenstad doordat de pont in een rechte lijn kan oversteken. Hierdoor wordt de vaartijd voor de veerpont korter. Ook verbetert de reistijd voor fietsers doordat er een betere aansluiting ontstaat op de bestaande fietsroutes. Op deze wijze wordt beoogd het IJpleinveer een net zo'n belangrijke veerverbinding te maken als het iets verderop gelegen Buiksloterwegveer. 

 

 

Categorieën
Remming- en geleidewerken Staalbouw Steigers

Meer projecten