5 jarig onderhoudscontract getekend

Gepubliceerd: 6 april 2015


Op 24 maart j.l. tekenden mw. Inge Meindertsma, teamleider beheer, planvorming en projecten van de gemeente Opsterland en directeur Herke de Groot een nieuw 5 jarig contract voor het werk; "beheer en onderhoud kunstwerken 2015 -2019 Opsterland". 

Het project wordt in samenwerking met Jansen Venneboer uit Wijhe uitgevoerd en behelst het gedurende 5 jaar beheren en onderhouden van 45 verkeersbruggen (vast- en beweegbaar) in de gemeente Opsterland. Ook in de afgelopen periode (2010 - 2014) voerde De Boer & De Groot civiele werken de werkzaamheden uit.

 

Meer nieuws

Onze projecten