"Amsterdam bokaal" uitgereikt aan Henk Dokter

Gepubliceerd: 28 november 2017

 

Vanmiddag is tijdens de marktdag GWW van de gemeente Amsterdam, de “Amsterdam Bokaal” uitgereikt door wethouder Pieter Litjens van verkeer aan onze collega Henk Dokter. Deze prijs gaat jaarlijks naar de persoon die zich vanuit de markt heeft onderscheiden door goede samenwerking met de gemeente. Onderstaand de toelichting op de nominatie van dhr. Meisner, projectmanager van de gemeente Amsterdam;

Henk was ontwerpleider voor het project Jetty Oosterdok: de bouw van een drijvende wandelboulevard voor de kade van het Oosterdokseiland. Dit project is opgeleverd in mei 2017. Het was een D&C-contract, waarbij ook het architectonisch ontwerp door de aannemer is gemaakt. De Boer & De Groot had bij de aanbesteding een zeer hoge EMVI-score en een prima prijs.

Vanaf het begin van het project was te merken dat deze Friese aannemer er trots op was dit werk in Amsterdam te mogen doen. De directeur is hierover zelfs door Omroep Fryslân geïnterviewd. Die trots leidde ertoe dat zij erop uit waren om in goede samenwerking met Amsterdam iets heel moois te bouwen. Dit werd ook in de PSU en in bouwvergaderingen ook steeds expliciet gezegd. Tijdens de ontwerpfase konden we steeds vertrouwen op de inventiviteit, flexibiliteit en constructieve samenwerking met Henk Dokter.

Onderdeel van het project was de verplaatsing van het drijvende Chinese restaurant Sea Palace. Henk Dokter heeft zich met name onderscheiden in de fase waarin de voorbereidingen voor deze verplaatsing werden getroffen. Aanvankelijk leek deze verplaatsing een klein onderdeel van het project, maar het groeide uit tot een hoofdpijndossier. In de voorfase bleken tussen de gemeente en Sea Palace onvoldoende afspraken te zijn gemaakt over de wijze van verplaatsen, de kostenverdeling en de risicoverdeling. De verplaatsingsdatum stond al een jaar vast en een tijdige verplaatsing was van groot belang in verband de gedwongen sluiting en boekingen van het restaurant. Vertragingsschade zou contractueel door de gemeente vergoed moeten worden. Dankzij de tomeloze inzet van Henk Dokter, die voor alle technische problemen een oplossing vond, in staat was om steeds de juiste specialisten aan het project te binden, en bereid was om in het belang van de gemeente soms dag en nacht door te werken, is Sea Palace uiteindelijk op de afgesproken datum versleept. De drijvende wandelboulevard is vervolgens ook op de afgesproken datum opgeleverd. In juni van dit jaar was de feestelijke opening door wethouder Van der Burg. Het Parool schreef er een lovend artikel over.

Uiteraard komen de complimenten het hele team van De Boer & De Groot toe. Ook hun directeur (tevens projectmanager) Gerard de Boer, en hoofduitvoerder Cor van Breugel, hadden gedurende het hele project dezelfde samenwerkingsgerichte houding en de wil om er iets moois van te maken. Zelfs een onfortuinlijk incident (omgevallen kraan) is door de aannemer zeer adequaat afgehandeld en heeft niet tot vertraging geleid. Maar Henk Dokter staat voor mij symbool voor de manier waarop een aannemer bereid kan zijn om mee te denken met haar opdrachtgever en te handelen in het belang van het project en zijn omgeving.

 

Meer nieuws

Onze projecten