Droge voeten in Dokkum

Gepubliceerd: 11 mei 2015


Afgelopen maand zijn de werkzaamheden aan het project "herinrichting waterhuishouding Kooilanden en Hoedmakerspolder" in Dokkum afgerond. Daarmee is er gewerkt aan een goed functionerend watersysteem in de stad. Maandag 11 mei j.l. is de officiele openingshandeling van het gemaal Kooilanden verricht door wethouder mw. de Graaf van de gemeente Dongeradeel, oud-lid van het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslan mw. Aaltje Rispens en haar opvolger, dagelijksbestuurslid dhr. Egbert Berenst.

 

Meer nieuws

Onze projecten