Start ESF project omtrent duurzame inzetbaarheid

Gepubliceerd: 14 november 2017


Vanuit het kader van het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van onze werknemers heeft De Boer & De Groot onlangs een verbeterteam samengesteld. Dit verbeterteam zal zich voornamelijk richten op verbeteringen aan de voorkant van de organisatie(s). De medewerkers binnen het team bepalen op welke vlakken binnen het bedijf, maar ook gezamenlijk met onze partners, verbetering mogelijk en wenselijk is. Daarbij wordt ook de hulp en expertise van collega’s ingeschakeld, zowel van de binnen- als de buitenwerkvloer. 

In de periode van november 2017 tot maart 2018 zal het verbeterteam gezamenlijk de schouders onder dit project zetten, waarna hier in april ook significante verbeteringen uit voortkomen. De bedoeling is dit structureel onderdeel te maken van ons bedrijf. Hieraan zal dan ook in 2018 weer een vervolg gegeven worden. Een team met andere personen, maar het zelfde doel: verbeteren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt middels een bijdrage 
(subsidie) vanuit het Europees Sociaal Fonds. Dit is één van de 
structuurfondsen van de Europese Unie, en een 
financieringsmiddel voor projecten o.a. in Nederland.

 

Meer nieuws

Onze projecten