Start tweede ESF-project 'duurzame inzetbaarheid'

Gepubliceerd: 12 december 2018


Vanuit het kader van het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van onze werknemers heeft De Boer & De Groot in 2017 een verbeterteam samengesteld. Dit verbeterteam heeft zich voornamelijk gericht op verbeteringen aan de voorkant van de organisatie(s). Eind 2018 gaat er een tweede traject van start met een nieuw team. De medewerkers binnen dit team gaan zich richten op de uitwerking en implementatie van diverse processen en documenten die, onder andere, zijn voortgekomen uit verbeterteam één. Ook gaat het team zich richten op het thema duurzaamheid en de manier van werken en denken op dit gebied binnen onze organisatie. Deze verbeteringen moeten leiden tot een duurzamere inzetbaarheid van zowel de werknemers van De Boer & De Groot, als hoe wij als bedrijf omgaan met onze grondstoffen.

In de periode van december 2018 tot april 2019 zal het verbeterteam gezamenlijk de schouders onder dit project zetten. De bedoeling is dat de resultaten die hier uit voort komen structureel onderdeel worden van De Boer & De Groot en onze manier van werken.

Dit project wordt deels mogelijk gemaakt middels een bijdrage (subsidie)
vanuit het Europees Sociaal Fonds. Dit is één van de 
structuurfondsen van de Europese Unie en een financieringsmiddel
voor projecten, onder andere in Nederland.

 

Meer nieuws

Onze projecten