Bouw Stringbrêge Wergea

  • Naam project: Stringbrêge Wergea
  • Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
  • Periode: Maart 2023 - Juli 2023

Om voetgangers en fietsverkeer van de nieuwe woonwijk Grut Palma in Wergea naar de oude dorpskern van Wergea te leiden, heeft De Boer & De Groot in opdracht van de gemeente Leeuwarden een nieuwe fiets- en voetgangersbrug gebouwd over de Wargaastervaart.

Wat hebben we gedaan

De nieuwe ophaalbrug heeft de naam 'Stringbrêge' gekregen en is volledig in eigen beheer gebouwd van staal. Na het aanbrengen van nieuwe walbeschoeiing en remmingswerken op de nieuwe bruglocatie, zijn stalen boorpalen geplaatst voor de fundering van de brug. Zowel de landhoofden als de kespen zijn gerealiseerd van beton.

Medio juni 2023 zijn de drie brugdelen ingehesen welke zijn voorzien van kunststof dekplanken, gevolgd door de plaatsing van de hameipoort en balans. Tot slot is de electronische installatie geinstalleerd en was de brug eind juli 2023 gereed voor gebruik. We hebben de doorvaart op de bouwlocatie zoveel mogelijk open weten te houden voor het vaarverkeer. Omwonenden zijn tijdens de uitvoeringsperiode geinformeerd over de tijdelijke stremmingen. 

 

Categorieën
Betonbouw Bruggen Damwanden en beschoeiing

Meer projecten