Busbaan en vaste brug Leek

  • Naam project: busbaan en vaste brug
  • Opdrachtgever: Koninklijke Sjouke Dijkstra
  • Periode: maart 2019 - november 2019

De Boer & De Groot heeft zich vanaf maart 2019 bezig gehouden met de voorbereidingen voor de aanleg van de vaste brug over het Leekster Hoofddiep richting de nieuwe wijk Oostindië. Dit project werd gerealiseerd in het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en in opdracht van hoofdaannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra.

De eerste fase in de uitvoering betrof het aanbrengen van stalen damwand door middel van hoog-frequent trillen en fluïderen, en het realiseren van een overkluizing ter plaatse van een zinker. Vervolgens zijn de landhoofden en de deksloof van de vleugelwanden gerealiseerd. De vleugelwanden bestaan uit voorhangschorten waarop metselwerk wordt aangebracht. Het brugdek bestaat uit prefab brugplaten welke onderling verbonden zijn door natte knopen. Aan de buitenste brugplaten zijn stalen lateien bevestigd welke het metselwerk zullen ondersteunen. Deze stalen lateien zijn door De Boer & De Groot in de eigen staalafdeling vervaardigd. Ten slotte zijn er over de gehele vleugelwanden en over het dek een gegoten leuningwerk aangebracht. Begin november van 2019 zijn onze werkzaamheden in Leek afgerond.

 

Categorieën
Betonbouw Bruggen

Meer projecten