Ecologische verbindingszone Meerweg Groningen

  • Naam project: EVZ Meerweg aanleg faunapassage en inrichting NNN
  • Opdrachtgever: Prolander
  • Periode: voorjaar 2022 - zomer 2023

In (het gebied rondom) de Meerweg nabij het Groningse Haren heeft De Boer & De Groot gebouwd aan een betonnen verkeers- en fietsbrug, een nieuwe gemaal en de aanleg van nieuwe kades, steigers en natuurvriendelijke oeverbescherming in opdracht van Prolander.

Wat hebben we gedaan

We bouwden een nieuwe 22,5 meter lange auto- en fietsbrug met daaronder een faunapassage welke het Paterswoldsemeer met de Drentsche Aa en twee polders met elkaar in verbinding heeft gebracht. Naast dat diverse diersoorten zich makkelijker van de ene naar de andere kant van het gebied kunnen verplaatsen, wordt er door de nieuwe passage ook schoon beekwater uit de Drentsche Aa naar het meer aangevoerd. De brug is opgebouwd uit betonnen landhoofden en brugdek en voorzien van twee rijbanen. In oktober 2022 kon het verkeer van de nieuwe brug gebruik maken. Tot die tijd konden weggebruikers het projectterrein passeren middels een bypass. In het gebied rondom de bouwlocatie zijn tevens diverse nieuwe kades en steigers geplaatst. 

De bouw van het iets verderop gelegen nieuwe gemaal ‘Meerweg’ is ook door ons uitgevoerd. Deze zorgt voor de instandhouding van het verschil in waterpeil binnen het gebied. Oosterhuis B.V. heeft gezorgd voor al het uit te voeren grondwerk binnen dit project, waaronder de realisatie van circa 300m1 natuurvriendelijke oevers. 

Natuur Netwerk Nederland

Het gebied waar De Boer & De Groot eerdergenoemde werkzaamheden uitvoerd wordt natuurvriendelijk ingericht en maakt daarmee straks deel uit van het NNN (Natuur Netwerk Nederland). De omgeving rond het Paterswoldsemeer vormt een belangrijke schakel tussen de grote natuurgebieden in centraal Groningen en de kop van Drenthe. Door de natuurgebieden met elkaar te verbinden kunnen diersoorten zoals de otter, ringslang, kikker en vissen zich op een veilige manier tussen de gebieden verplaatsen. 

 

Categorieƫn
Betonbouw Bruggen Damwanden en beschoeiing Gemalen en stuwen

Meer projecten