Gemaal De Wildlanden en Inlaat Doekesleat

  • Naam project: Herinrichting de Alde Feanen
  • Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
  • Periode: september 2020 - december 2020

In opdracht van Wetterskip Fryslân is De Boer & De Groot in de eerste week van september 2020 van start gegaan met het vervangen van het laatste dieselgemaal in Friesland: Gemaal De Wildlanden. Ook is de Inlaat Doekesleat nabij Oudega daarbij vernieuwd. 

Wat hebben we gedaan?

Het poldergemaal De Wildlanden betreft een prefab vijzelgemaal met dieselmotor uit 1985 en was aan het einde van zijn levensduur. Het gemaal is dan ook in zijn geheel gesloopt, inclusief fundering en omliggende damwand en beschoeiing. Het nieuwe gemaal wat weer is opgebouwd bestaat uit een stalen behuizing en één vijzel welke voorzien is van een elektrische aandrijving. Om het gemaal te voorzien van elektriciteit hebben we middels een gestuurde boring de benodigde mantelbuis naar deze locatie gebracht. Direct naast het gemaal is tevens een circa 17 meter lange inlaat geplaatst met een snoekenrooster.

Bij Inlaat Doekesleat was er sprake van onderloopsheid. De bestaande stuwput inclusief damwanden en beschoeiing hebben we opnieuw inmeten. Vervolgens is de bestaande kantelstuw verwijderd, evenals de houten vleugelwanden aan de bovenstroomse zijde. De bakconstructie en onderbouw van de stuw zijn gebleven zoals ze waren. Na onder andere het opschonen van de watergang en aanbrengen van grondverbetering in de gronddam/betonbak is er een stalen damwand geplaatst aan de bovenstroomse zijde, voor de bestaande stuwput langs. In deze damwand is er een uitsparing gemaakt ten behoeve van een schuifafsluiter waar een 6 meter lange stalen nieuwe inlaatduiker aan is gekoppeld. 

Voor beide locaties gold dat alle toe- en afvoer van materiaal, materieel (en medewerkers) plaatsvond over het water. 

De Wildlanden

Als geprefabriceerd dieselgemaal was gemaal De Wildlanden een unicum in de Nederlandse bemaling. Voor de aandrijving beschikte het gemaal over een luchtgekoelde Hatz dieselmotor met een vermogen van 5,5 kW. Het vervangen van het gemaal voor een duurzame elektrische variant is onderdeel van de derde fase van de herinrichting van het gebied de Alde Feanen. Vissen kunnen vanaf heden van de Friese boezem naar de polder zwemmen om te paaien en weer veilig terug via het visvriendelijke gemaal.

 

Categorieën
Betonbouw Gemalen en stuwen

Meer projecten