Kunstwerken De Drie Polders en De Dijken Bakkerom

  • Naam project: Geautomatiseerde kunstwerken Groningen
  • Opdrachtgever: Prolander
  • Periode: maart 2020 - maart 2021

De Boer & De Groot is in het voorjaar van 2020 gestart met het project 'geautomatiseerde kunstwerken' in het Zuidelijk Westerkwartier te Groningen. Dit project is namens de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest door Prolander aan De Boer & De Groot gegund. Onderdeel van het gebied Zuidelijk Westerkwartier zijn 'De Drie Polders' en 'Polder de Dijken-Bakkerom'. Onder andere in deze twee gebieden is er gewerkt aan de inrichting van waterberging en natuur.

Wat hebben we gedaan?

 Voor het functioneren van de waterbergingen in de voorgenoemde twee polders, wordt hier onder andere een dubbel vijzelgemaal, een poldergemaal, twee inlaatwerken, twee geautomatiseerde stuwen en diverse damwanden en beschoeiing door De Boer & De Groot aangelegd. Met de herinrichting en realisatie van de nieuwe kunstwerken wordt een bergingscapaciteit in de beide gebieden gerealiseerd van respectievelijk 1,2 en 1,1 miljoen m3 water. De oplevering van onze werkzaamheden zijn afgerond in maart.

Ruimte voor natuur en water

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Dit zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.
 

 

 

Categorieën
Betonbouw Damwanden en beschoeiing Engineering, ontwerp en advies Gemalen en stuwen

Meer projecten