Houten damwand Zuiderburen Leeuwarden

  • Naam project: Herstel damwanden Zuiderburen
  • Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
  • Periode: december 2011 - juli 2012

Gedurende dit project hebben we ten behoeve van waterstandsverlaging een tijdelijke stalen damwand geplaatst. In totaal is er 1700 m1 verankerde houten damwand voor de bestaande constructie langs geplaatst. Ook zijn er bij aanwonenden vlonder constructies geplaatst, hersteld of verwijderd. De grond is ontgraven uit de watergangen, en de teelaarde achter de damwand is aangevuld en afgewerkt.

 

Categorieën
Damwanden en beschoeiing Steigers

Meer projecten