Realisatie nieuwe boatlandings Zeehaven IJmuiden

  • Naam project: Realisatie Boatlandings
  • Opdrachtgever: Zeehaven IJmuiden N.V.
  • Periode: september 2022 - januari 2023

In opdracht van Zeehaven IJmuiden N.V. zijn we vorig jaar gestart met de realisatie van twee (extra) boatlandings en de herinrichting van het bijbehorende terrein op de Monnickendamkade te IJmuiden. Na het succesvol afronden van de bouwteam- en realisatiefase van de steigerconstructie in de IJmondhaven, heeft Zeehaven IJmuiden N.V. ons de opdracht gegeven om in een bouwteam de uitbreiding van de bestaande boatlandings aan de Monnickendamkade uit te werken naar een ontwerp. Een uitbreiding is nodig, omdat de haven van IJmuiden verder groeit in het onderhoud van bestaande en nieuwe windparken op zee. 

Wat hebben we gedaan

De werkzaamheden betroffen het leveren en plaatsen van twee boatlandings, maar ook het verhogen van de bestaande combiwand, omzetten van de kop van de zeewering en het aanbrengen van keerwanden zodat terreinuitbreiding mogelijk werd. Het nieuwe terrein is voorzien van lichtmasten, nieuw hekwerk en twee bolderpalen met een ontwerpkracht van 2.000 kN. Het grondwerk en de verhardingen zijn uitgevoerd door Schot Infra b.v., waarbij De Boer & De Groot als coördinerende partij heeft gezorgd voor de juiste afstemming. Dit omdat tijdens de uitvoering de bestaande boatlandings in gebruik zijn gebleven. 

 

Categorieën
Betonbouw Bouwteam Staalbouw Specials

Meer projecten