Renovatie gemaal Fanerpolder

  • Naam project: gemaal Fanerpolder
  • Opdrachtgever: Prolander voor Waterschap Noorderzijlvest
  • Periode: september 2022 - mei 2023
In opdracht van Prolander renoveert De Boer & De Groot het gemaal Fanerpolder voor Waterschap Noorderzijlvest in Groningen.
 

Wat gaan we doen

Aan het Hoendiep nabij Briltil in de provincie Groningen gaat De Boer & De Groot gemaal Fanerpolder renoveren. Deze renovatie is onderdeel van Gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier.
Gemaal Fanerpolder is bijna honderd jaar oud en bestempeld als cultuurhistorisch waardevol gemaal. De pompcapaciteit is met de huidige installatie niet meer te vergroten en aan het eind van zijn technische levensduur. Er worden daarom twee nieuwe pompen geplaatst. Daarmee kan het gemaal per pomp 46m3 water per minuut uit de Fanerpolder naar het Hoendiep pompen. Omdat de nieuwe installatie niet past in de huidige civiele constructie wordt er achter het bestaande gebouw een nieuwe instroomput gerealiseerd met twee persleidingen langs het bestaande gebouw naar het Hoendiep.  

Het bestaande gemaalgebouw blijft vanwege haar cultuurhistorische waarde gehandhaafd en wordt opnieuw ingericht voor het onderbrengen van de elektrotechnische installatie. Verder behoren ook werkzaamheden als het aanbrengen van stalen damwand en aanbrengen van paal-schot beschoeiing tot dit project. Ook het herstellen van de asfaltweg langs het gemaal is onderdeel van dit project. Hierbij is voor de 2e keer in Nederland de retread-methode toegepast door Pavecare. Een circulaire werkwijze waarbij geen afval wordt gecreëerd en grondstoffen worden hergebruikt.

Monument

Gemaal Fanerpolder is gebouwd in 1926 aan de boorden van het Hoendiep in de stijl van de Amsterdamse school. Oude details worden tijdens de renovatie teruggebracht, waaronder koperen dakgoten en afvoerpijpen. Rondom het gebouw komt een klinkerpad. Details uit het smalle gebouw komen terug in het nieuwe smeedijzeren hekwerk wat rondom het gemaal wordt geplaatst.

RETREAD-METHODE

​Prolander maakte onderstaande opnames van het nieuwe gemaal Fanerpolder. Onze collega Siem Menno Jansma vertelt hierin tevens meer over de toepassing van de retread-methode die is gebruikt bij het herstellen van de weg langs het gemaal. 
 

 

Categorieën
Betonbouw Gemalen en stuwen

Meer projecten