Renovatie perronkappen Station Harlingen

  • Naam project: perronkappen Station Harlingen
  • Opdrachtgever: Prorail
  • Periode: juni 2020 - december 2021

De Boer & De Groot heeft van Prorail de opdracht ontvangen tot het verbreden van perron 2 en restaureren van de perronkappen van het treinstation in Harlingen. Dit station is in gebruik sinds 14 oktober 1863 als onderdeel van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden.

Wat hebben we gedaan

Van perron 1 is de volledige perronkap gedemonteerd en de stalen kolommen, liggers en spanten zijn gerestaureerd in de werkplaats van De Boer & De Groot. Het houten dakbeschot is eveneens hergebruikt. Na een grondige restauratie en conservering is zowel het staalwerk als het houten dakbeschot teruggeplaatst en voorzien van een nieuw zinken dak, -dakkappen en -goten. Ook is het gebouw aan de perronzijde voorzien van een nieuwe laag verf waarbij de historische kleuren zijn teruggebracht. Perron 2 is over de volledige lengte verbreed door aan de zijde van spoor 1 nieuwe betonnen keerwanden te plaatsen. De beide perrons zijn verder voorzien van nieuwe hekwerken, kabels- en leidingwerk, verlichting en perronoutillage. Voor de NS is tevens het zinkwerk van de schuine daken van het stationsgebouw vervangen, en is ook de voorzijde van het pand teruggebracht in de historische kleurenstijl. 

Veiligheid voorop

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, maar ook om de veiligheid van de reizigers te waarborgen, zijn tijdens de uitvoeringsperiode diverse tijdelijke voorzieningen aangebracht. Zo is vanaf eind juni 2020 spoor 1 buiten gebruik gesteld om de keerwanden te kunnen plaatsen, en is er een corridor gemaakt om vervolgens de perronkap te kunnen demonteren en terugplaatsen. Tevens is aan de oostzijde van het station een tijdelijk cross-overplatform neergelegd over het spoor om vanuit de fietsenstalling direct perron 2 te kunnen bereiken  ten tijde van de restauratie.

 

Categorieƫn
Restauratiewerk Spoorwerk

Meer projecten