Restauratie stalen kozijnen Centrale Markthal Amsterdam

(Momenteel in uitvoering)

  • Naam project: Kozijnen Centrale Markthal
  • Opdrachtgever: BOEi
  • Periode: oktober 2020 - heden

In opdracht van en in samenwerking met de non-profit organisatie BOEi werkt De Boer & De Groot mee aan het restauratieproject van de Centrale Markthal (1934) te Amsterdam.

Wat doen we

De Centrale Markthal wordt in zijn geheel gerestaureerd. De afdeling restauratie van De Boer & De Groot neemt het herstellen van enkele honderden stalen vensters van het enorme gebouw voor haar rekening. Alle ramen worden groepsgewijs en zorgvuldig uitgenomen op locatie, genummerd, gefotografeerd en geregistreerd waarna het restauratieproces van start gaat. Voor de exemplaren die dusdanig zijn aangetast waardoor restaureren niet meer mogelijk is worden nieuwe ramen vervaardigd. Dit geldt ook voor al het hang- en sluitwerk. De uitvoeringsperiode van dit project voor De Boer & De Groot duurt naar verwachting circa 2 jaar (tot +/- begin 2023).

Rijksmonument

De Centrale Markthal (rijksmonument) was ooit de grootste overdekte markthal in Europa en kent een rijke historie. Na een kleine 10 jaar van leegstand heeft BOEi sinds 2016 de markthal onder zijn hoede. Na restauratie en herbestemming biedt de Centrale Markthal ruimtes voor zowel startups als gevestigde bedrijven die lokaal, vers, duurzaam, innoverend en educatief ondernemen. Als onderdeel van het gebied wat ook wel bekend staat als Food Center Amsterdam, wordt de markthal hiermee een nieuwe centrale ontmoetingsplek in de stad op culinair, creatief en circulair gebied.

Het restauratieproces van de Centrale Markthal is te volgen via de website van BOEi: www.centralemarkthal.nl

 

Categorieën
Restauratiewerk

Meer projecten