Restauratie stalen kozijnen Centrale Markthal Amsterdam

  • Naam project: Kozijnen Centrale Markthal
  • Opdrachtgever: BOEi
  • Periode: oktober 2020 - juli 2023

In opdracht van en in samenwerking met de non-profit organisatie BOEi heeft De Boer & De Groot meegewerkt aan het restauratieproject van de Centrale Markthal (1934) te Amsterdam.

Wat hebben we gedaan

De Centrale Markthal wordt in zijn geheel gerestaureerd. De afdeling restauratie van De Boer & De Groot heeft het herstellen van enkele honderden stalen vensters van het enorme gebouw voor haar rekening genomen. Alle ramen zijn groepsgewijs en zorgvuldig uitgenomen op locatie, genummerd, gefotografeerd en geregistreerd waarna het restauratieproces van start is gegaan. Voor de exemplaren die dusdanig waren aangetast waardoor restaureren niet meer mogelijk was, zijn nieuwe ramen vervaardigd. Dit geldt ook voor al het hang- en sluitwerk. De uitvoeringsperiode van dit project voor De Boer & De Groot heeft circa 2,5 jaar geduurd.

Rijksmonument

De Centrale Markthal (rijksmonument) was ooit de grootste overdekte markthal in Europa en kent een rijke historie. Na een kleine 10 jaar van leegstand heeft BOEi sinds 2016 de markthal onder zijn hoede. Na restauratie en herbestemming biedt de Centrale Markthal ruimtes voor zowel startups als gevestigde bedrijven die lokaal, vers, duurzaam, innoverend en educatief ondernemen. Als onderdeel van het gebied wat ook wel bekend staat als Food Center Amsterdam, wordt de markthal hiermee een nieuwe centrale ontmoetingsplek in de stad op culinair, creatief en circulair gebied.

Het restauratieproces van de Centrale Markthal is te volgen via de website van BOEi: www.centralemarkthal.nl

 

Categorieën
Restauratiewerk

Meer projecten