Riensluis te Lemmer

  • Naam project: Riensluis Lemmer
  • Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
  • Periode: 2012

Op 1 maart 2012 heeft De Boer & De Groot betonbouw opdracht gekregen van Wetterskip Fryslân voor het uitvoeren van bestek "versterken Riensluis met bijkomende werkzaamheden" te Lemmer. Ten behoeve van het aanbrengen van nieuwe stalen sluisdeuren en de steeds hogere eisen aan primaire en secundaire waterkeringen moest de bestaande Riensluis te Lemmer worden versterkt. Hiervoor moesten de bestaande sluiswanden opnieuw worden verankerd met groutankers en moesten de sluishoofden voorzien worden van nieuwe stalen damwand. Deze laatste werkzaamheden zijn ter plaatse uitgevoerd door zusterbedrijf de Boer & de Groot civiele werken. Schuurmans Betonbouw heeft rond de sluishoofden verzwaringen aangebracht ter plaatse van de ophangpunten van de deuren, de bouwkuipen voorzien van een (onderwater)betonvloer en overig betonwerk verricht. Verder coördineerde Schuurmans Betonbouw het nieuw aan te brengen elektrotechnisch werk en het verrichten van grond- en straatwerkzaamheden rondom de sluis.

Op 12 april 2012 heeft staatssecretaris Joop Atsma de eerste groutankers aangebracht.

 

Categorieën
Betonbouw Damwanden en beschoeiing Sluizen

Meer projecten