Zuiderzeemuseum Enkhuizen

  • Naam project: Zuiderzeemuseum Enkhuizen
  • Opdrachtgever: Zuiderzeemuseum
  • Periode: februari 2019 - maart 2020

Begin 2019 heeft De Boer & De Groot de aanmeervoorzieningen van de veerboten op het terrein van het Zuiderzeemuseum gerenoveerd. In navolging op dit project mogen wij in opdracht van het Zuiderzeemuseum ook de twee andere aanmeervoorzieningen van de veerboten renoveren. Deze zijn gesitueerd bij het entreegebouw aan het Krabbersgat en aan de Spoorweghaven, beiden in Enkhuizen. Voor beide locaties geldt dat waar mogelijk de bestaande basralocuspalen worden getrokken, schoongemaakt, omgedraaid en weer worden teruggeplaatst. Een succcesvolle manier van hergebruik. De houten wrijfstijlen en klossen worden vervangen. Ook de toegangsbruggen, hekwerken en bewegingswerken worden gerenoveerd. De werkzaamheden starten in het najaar van 2019. Oplevering staat gepland voor begin maart 2020. 

 

Categorieën
Damwanden en beschoeiing Steigers

Meer projecten