Brug en stuw Bakkerom N388

  • Naam project: Brug en stuw Bakkerom N388
  • Opdrachtgever: KWS
  • Uitvoeringsperiode: november 2021 - mei 2022

In opdracht van KWS Infra mag De Boer & De Groot de bouw van een nieuwe stuw en verkeersbrug voor Prolander ten uitvoering brengen in het inmiddels voor ons bekende Zuidelijk Westerkwartier te Groningen. 

Wat gaan we doen

In het najaar van 2021 is gestart met de bouw van een geautomatiseerde kantelstuw nabij het Groningse Bakkerom. Deze 'bevervalleistuw' gaat zorgen voor de waterpeilscheiding tussen de Bakkerom Zuid en de Bevervallei. De kantelstuw wordt volledig geïntegreerd in een betonnen put. In 2022 starten we tevens ten zuiden van de stuw met de bouw van een nieuwe betonnen verkeersbrug in de N388. De brug krijgt een overspanning van circa 10 meter en een totale breedte van 13,7 meter. Het dek wordt ingericht met twee rijstroken en een vrijliggend fietspad. De betonnen landhoofden worden gefundeerd op betonpalen. De brug zorgt ervoor dat er een water- en faunaverbinding tot stand kan worden gebracht tussen de Bakkerom Zuid en de Bevervallei. Er is reeds een bypass aangelegd zodat het verkeer geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. 

Zuidelijk Westerkwartier

De nieuwe stuw en brug worden gebouwd in Polder De Dijken - Bakkerom. Hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van waterberging en natuur. Doel van deze nieuwe inrichting is het opheffen van verdroging en het ontwikkelen van natte natuur. Hierbij kan gedacht worden aan natte schraallanden en vochtige hooilanden. Deze polder is een van de 12 deelgebieden binnen ontwikkelingsgebied Zuidelijk Westerkwartier. Ook in de andere deelgebieden is het doel natuurontwikkeling en waterberging. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen op het gebied van waterkwaliteit, landbouw, recreatie, landschapsherstel en leefbaarheid. Meer informatie over het ontwikkelingsgebied Zuidelijk Westerkwartier, de werkzaamheden en eventuele stremmingen is te vinden op deze website. 

 

Categorieƫn
Betonbouw Bruggen Gemalen en stuwen

Meer projecten