Herinrichting IJsselkade Zutphen

  • Naam project: Bouwteam IJsselkade Zutphen
  • Opdrachtgever: NTP
  • Periode: voorjaar 2021 - oktober 2022

De Boer & De Groot is in het voorjaar van 2021 in samenwerking met NTP, Platenkamp b.v. en de gemeente Zutphen gestart met de bouwteamfase voor project Herinrichting IJsselkade fase 2 te Zutphen.

Bouwteam

Binnen het bouwteam is gewerkt aan de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp (UO) inclusief RAW-bestek en het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. Doel van de herinrichting is/was het vergroten van de recreatieve waarde en het verbeteren van de beeldkwaliteit van de IJsselkade. Hiertoe behoorde onder andere het creëren van een nieuwe robuuste primaire waterkering waarmee de stad ook de komende jaren bestand is tegen hoogwatersituaties in de IJssel.

Realisatie

Als onderaannemer van NTP namen wij voor dit project het aanbrengen van de stalen damwand, verankering en deksloof voor onze rekening. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van diverse afmeervoorzieningen. Onze werkzaamheden op locatie zijn in oktober 2021 gestart. Sinds 20 oktober 2022 kan iedereen weer genieten van de vernieuwde IJsselkade. 

 

Categorieën
Bouwteam Damwanden en beschoeiing

Meer projecten