Oeveroptimalisatie en nevengeul Zwarte Water

(Momenteel in uitvoering)

  • Naam project: Realisatie KRW Zwarte Water
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
  • Periode: september 2022 - heden

Rondom rivier Zwarte Water in Overijssel is De Boer & De Groot voor Rijkswaterstaat van start gegaan met het project KRW (Kaderrichtlijn Water) Zwarte Water. Over een lengte van 5,6 kilometer dient de oever te worden geoptimaliseerd zodat natuurvriendelijke oevers ontstaan. Ook wordt er een nevengeul aangelegd. 

Onze werkzaamheden

In het kader van de oeveroptimalisatie worden in het Zwarte Water tussen Hasselt en het Zwarte Meer op vier locaties stalen damwanden geplaatst. Deze damwandschermen vormen nieuwe luwtezones voor vissen over een werkende lengte van 1750 meter. Ze zorgen voor de demping van zowel (scheeps)golven als de zuigkracht die door de scheepvaart ontstaat. Tevens worden er vooroevers geoptimaliseerd / opgehoogd middels toepassing van 5.000 ton breuksteen. 

In Genne-Overwaters leggen we een 900 meter lange nevengeul aan ter bevordering van de biodiversiteit in het Natura 2000-gebied. Op het eiland wat daardoor in de rivier ontstaat zorgt een nieuw aan te planten hardhouten ooibos voor een aantrekkelijk leefgebied voor meerdere diersoorten. Aannemersbedrijf Oosterhuis b.v. voert alle grondwerkzaamheden voor ons uit. 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken we gebruik van onze geheel nieuwe elektrische funderingsmachine op een ponton, welke wordt verplaatst middels onze duwboot welke  volledig elektrisch kan varen. 

Natuur en Water

In het Zwarte Water wordt gewerkt aan twee natuurdoelen: het verbeteren van de biodoversiteit, en het verbeteren van de onderwaternatuur volgens de (Europese) Kaderrichtlijn Water. De aanleg van de luwtezones zijn onderdeel van de KRW. De nieuwe nevengeul in combinatie met het hardhouten ooibos in Genne-Overwaters is een project in combinatie met Natura 2000. Meer weten over dit project? Klik hier. 

 

Categorieën
Damwanden en beschoeiing

Meer projecten