Renovatie Prins Bernhardsluis Deventer

  • Naam project: Renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 2
  • Opdrachtgever: Gemeente Deventer
  • Periode: augustus 2011 - januari 2013

Werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit:

Voorafgaand hebben we de engineering en voorbereiding (D&C / UAV-GC) gedaan voor houten sluisdeuren en remming- en geleidewerken (vaarwegklasse Va). Voor de sluis hebben we 8 nieuwe houten sluisdeuren geleverd en geplaatst. De oude houten remmingen en geleidewerken zijn gesloopt en afgevoerd. Vervolgens zijn er stalen meerstoelen in de voorhaven geplaatst, (IJsselzijde), en zijn er stalen remmingen en geleidewerken aangebracht (zowel vast als drijvend). Tot slot zijn er in de sluiskolk betonreparaties uitgevoerd en rondom luiken geplaatst.

 

Categorieƫn
Betontechniek Remming- en geleidewerken Staalbouw Sluizen

Meer projecten