Vispassages Noorderzijlvest Groningen

(Momenteel in uitvoering)

  • Naam project: Vispassages Noorderzijlvest
  • Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest
  • Periode: 2023-2024

Samen met het Waterschap Noorderzijlvest is in bouwteamverband een ontwerp opgesteld voor de realisatie van vier vispassages naast bestaande stuwen en gemalen in de provincie Groningen. Ter plaatse van de gemalen wordt een vispassage type Fishtrack toegepast en ter plaatse van de stuwen een De Wit-vispassage.  Voor de vispassages bij gemaal Sichterman en de Popstuw hebben we begin 2023 de opdracht ontvangen om ook de realisatie voor onze rekening te nemen. Het ontwerp van de andere twee vispassages grenzend aan de Delthe wordt op dit moment nader uitgewerkt. De voorlopige planning is dat deze voor de bouwvak van 2024 worden gerealiseerd .

Wat gaan we doen

Voor de realisatie van de vispassage naast de Popstuw is een tijdelijke bouwweg aangelegd en moesten we de stuw afdammen. Na het aanbrengen van een houten fundering is de De Wit-vispassage geleverd en gemonteerd. Dit betreft een 'kamer-vispassage' in de vorm van een PE-bak met ‘kamers’ welke onderling verbonden zijn met doorzwemvensters. Hier kunnen de vissen doorheen zwemmen naar de volgende kamer. De openingen liggen allemaal onder water om voor een constante en niet te harde waterstroming te zorgen en staan in een zigzagpatroon, om rustplaatsen te creëren, zodat de vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen. Na plaatsing van de passage wordt de afdamming en bemaling weer opgeheven. Tot slot wordt de bestaande stuw geautomatiseerd middels plaatsing van zonnepanelen. Ook voor de nieuwe vispassage naast Gemaal Sichterman (nabij Winsum) wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd. Na het ontgraven en de realisatie van een bouwkuip wordt er een betonnen put middels een holle wanden-systeem geplaatst. Hierin wordt door onze partner STORK de Fishtrack installatie geplaatst. Dit betreft een systeem met twee pompen welke afwisselend draaien. Met de Fishtrack kunnen vissen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, dus in twee richtingen het gemaal passeren. Na het aanbrengen van het benodigde leidingwerk is ook deze vispassage nog voor het einde van dit jaar gereed voor gebruik.

 

 

Categorieën
Betonbouw Bouwteam Damwanden en beschoeiing Gemalen en stuwen

Meer projecten