Renovatie perronkappen Station Harlingen (in uitvoering)

De Boer & De Groot heeft van Prorail de opdracht ontvangen tot het verbreden van perron 2 en restaureren van de perronkappen van het treinstation in Harlingen. Dit station is in gebruik sinds 14 oktober 1863 als onderdeel van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden.

Wat gaat er gebeuren?
Van perron 1 wordt de volledige perronkap gedemonteerd en de stalen kolommen, liggers en spanten gerestaureerd in de werkplaats van De Boer & De Groot. Het houten dakbeschot wordt eveneens hergebruikt. Na een grondige restauratie en conservering zal zowel het staalwerk als het houten dakbeschot worden teruggeplaatst en wordt het uiteindelijk voorzien van een nieuw zinken dak, -dakkappen en -goten. Perron 2 wordt over de volledige lengte verbreed, door aan de zijde van spoor 1 nieuwe betonnen keerwanden te plaatsen. De beide perrons worden verder voorzien van nieuwe hekwerken, kabels- en leidingwerk, verlichting en perronoutillage. De werkzaamheden starten in juni 2020.

Veiligheid voorop
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, maar ook om de veiligheid van de reizigers te waarborgen, zullen diverse tijdelijke voorzieningen worden aangebracht. Zo wordt vanaf eind juni 2020 spoor 1 buiten gebruik gesteld om de keerwanden te kunnen plaatsen, en wordt er een corridor gemaakt om vervolgens de perronkap te kunnen demonteren. Tevens wordt aan de oostzijde van het station een cross-overplatform neergelegd over het spoor om vanuit de fietsenstalling direct perron 2 te kunnen bereiken.

Afgeronde projecten