Restauratiewerk

Civiel erfgoed
Cultureel erfgoed in de vorm van sluizen, stuwen  en bruggen vormen in belangrijke mate onze identiteit. Het is een onderdeel van ons leven. Monumenten waar we overheen lopen en rijden, doorheen varen en die ons helpen het getijverschil te overbruggen.  Karakteristiek en herkenbaar; de klinknagels, de zwaar uitgevoerde aandrijvingen en de handbediening maken het een welkome uitzondering op de hedendaagse techniek. Het is even terug gaan in de tijd om door een handbediende brug te varen of geschut te worden door 2 sluiswachters in een handbediende sluis.

Historie
Het werken aan monumentale bruggen en sluizen vormde de afgelopen decennia een vast onderdeel van de bedrijfsactiviteiten van De Boer & De Groot civiele werken. Ambachtelijke vakkennis op het gebied van metselwerk, houtbewerking, klinken en smeden is essentieel voor het uitvoeren van restauratiewerken in het algemeen. Deze vakkennis is bij De Boer & De Groot ruimschoots aanwezig en vormt de basis van ons huidige restauratiewerk. In 2014 hebben we specifieke kennis op het gebied van staal-restauratie in huis gehaald. Hiermee is een nieuwe bedrijfsactiviteit ontstaan.

Advies
Ten behoeve van inspecties van rijksmonumenten hebben we beoordelingscriteria ontwikkeld. Onze eigen mensen voeren de inspectie uit, waarbij erop gelet wordt dat zowel praktijk als theorie vertegenwoordigd is bij dit veldwerk. De bevindingen worden vertaald in heldere rapportages met “instandhouding” als uitgangspunt, vergezeld met een restauratie- en coatingadvies.

Marktpositie
Met de verkregen kennis van restauratiemethodieken zijn we een volwaardige speler op de restauratiemarkt geworden. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn op de hoogte van erkenningsregelingen, kwaliteitsnormen en wetgeving. Onze kennis en kunde op het gebied van restauratiewerk is en blijft hierdoor actueel. Met innovatieve oplossingen gaan we restauratie-vraagstukken te lijf, we bedenken het en voeren het uit. 

 

restauratiewerk staalbouw