Restauratie Oosterbrug

  • Naam project: Restauratie 3 bruggen
  • Opdrachtgever: Monumentenstichting Harlingen
  • Periode: april 2016 - november 2018

In opdracht van de Monumentenstichting Harlingen is De Boer & De Groot civiele werken begin december 2016 gestart met de restauratie van de Oosterbrug uit Harlingen. Na de Franekereindsbrug was dit de tweede van de in totaal drie bruggen die zouden worden gerestaureerd. Deze brug is gelegen over de Zuidoostersingel en vormt de verbinding tussen het Franekereind en de Franekertrekvaart. 
Bij de restauratie van de Oosterbrug, welke stamt uit 1908, is het ontwerp van de gemeentearchitect P. van der Werf Jzn. zo dicht mogelijk benaderd en is er gebruik gemaakt van ambachtelijke restauratietechnieken. Tegelijkertijd is de brug ook aangepast aan de eisen van deze tijd. 

Zaterdagochtend 9 september werd de brug officieel geopend door weerman Piet Paulusma. Deze verleende middels het draaien van de brug de officiële doorgang aan de eerste boot. In het kader van de Open Monumentendag, die ook op deze dag plaatsvond, was De Boer & De Groot tevens aanwezig met een stand waar informatie kon worden verkregen over het restauratieproces.

Na de Franekereindsbrug en de Oosterbrug is tenslotte ook de Singelbrug, eveneens uit 1908, gerestaureerd. De werkzaamheden aan deze brug zijn gestart medio september 2017, waarna de brug in mei 2018 weer kon worden teruggeplaatst. Een van de meest gefotografeerde locaties van Harlingen en tevens markant punt van de Elfstedenroute, staat er nu weer prachtig bij. 

 

Categorieën
Bruggen Restauratiewerk

Meer projecten