Tussengemaal Leeuwarden

  • Naam project: Bouw tussengemaal Leeuwarden
  • Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
  • Periode: 2009 - 2014

Als onderdeel van een werk wat in 2009 was aangenomen in een samenwerking met A. Faber B.V. en Gebr. Verkley, betreffende het aanbrengen van een persleiding rond Leeuwarden, moest nog een gemaal worden gebouwd naast de Drachtsterweg. De bouw van dit riool pompgemaal was lange tijd afhankelijk van de exacte locatie van het nieuw te bouwen aquaduct onder het van Harinxmakanaal in de Drachtsterweg. Er is uiteindelijk definitief gekozen voor de locatie aan de Himpensedyk te Goutum. De werkzaamheden zijn begin mei 2014 opgeleverd.

 

Categorieën
Betonbouw Gemalen en stuwen

Meer projecten