Vernieuwen kademuur Cruquiusgebied Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam start De Boer & De Groot medio juni 2020 met het vernieuwen van de kademuur langs het Sigmaterrein aan de Nieuwe Vaart in Amsterdam. Deze vernieuwing is onderdeel van het herontwikkelingsproject van het oude industriegebied 'Cruquius' naar woon-werkgebied.

Wat gaat er gebeuren?
De huidige kademuur wordt verwijderd en het terrein wordt gesaneerd voordat we kunnen beginnen met het aanleggen van de nieuwe kademuur. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn wordt circa 120 m1 stalen damwand geplaatst welke wordt voorzien van hangschorten met metselwerk. Dit metselwerk wordt ter plaatse  aangebracht. Het geheel wordt daarna afgewerkt met een deksteen. 

Van de theorie naar de praktijk
De damwand wordt verankerd middels groutankers welke worden aangebracht onder het aangrenzende pand wat momenteel in afbouw is. Om er zeker van te zijn dat er bij het plaatsen van de ankers geen fundatiepalen, kabels en leidingen worden geraakt, zijn er diverse studies en 3D-modellen van de projectlocatie uitgewerkt. Om niet alleen vanuit de theorie, maar ook in de praktijk zeker te zijn dat er bij de plaatsing geen schade wordt veroorzaakt, wordt het ankertracé ook middels elektromagnetische sonderingen onderzocht op mogelijke aanwezige obstakels.

Cruquiusgebied
Het Cruquiusgebied transformeert de komende jaren van een industriegebied naar een werk- en woongebied. Dit gebied biedt veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van Amsterdam omdat het binnen de Ring A10 ligt, dus dicht bij stedelijke voorzieningen. Maar, ook mooi gelegen is aan het water van de Entrepothaven, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Nieuwe Vaart. De komende jaren komen er 1.700 woningen in het Cruquiusgebied. Ook komt er 18.000 vierkante bedrijfsruimte.

Afgeronde projecten