Engineering, ontwerp & advies

De Boer & De Groot civiele werken biedt ook de mogelijkheid om, eventueel in samenwerking met een ingenieursbureau, het ontwerp te verzorgen voor een te realiseren project. Onze CAD tekenaars hebben hierbij steeds de beschikking over de nieuwste versies van het tekenprogramma. Jaarlijks worden op deze wijze tientallen projecten voorbereid en aangeboden. Ook het uitvoeren van inspecties behoort tot onze werkzaamheden. Afhankelijk van de vraagstelling kan een inspectierapport worden opgesteld, maar ook een compleet onderhoudsschema met budgettering. Tot de opdrachtgevers voor het verzorgen van periodieke inspecties behoren, naast meerdere gemeentelijke overheden, ook een Havenschap en ProRail.

Terug naar wat kunnen wij